Wydanie zezwolenia na ekshumacjęWydanie zezwolenia na ekshumację

  • Wniosek o wydanie zezwolenia wypełnia osoba uprawniona do dysponowania zwłokami lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie - patrz formularze
  • Ekshumacje przeprowadza się w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych
  • Ekshumacje przeprowadza wyspecjalizowana firma pogrzebowa na podstawie zezwolenia
  • O terminie przeprowadzenia ekshumacji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
  • Upoważniony przedstawiciel PPIS nadzoruje sposób przeprowadzania ekshumacji 

wniosek o zezwolenie na ekshumacje.doc

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl