Zobacz również

 

Badania

 

odnośnik do BIP  

logo jednostki certyfikującej PCA

logo strony z ostrzeżeniami  dotyczącymi żywności

logo_serwis_kapieliskowy.jpg

 

logo służby cywilnej

Wydanie zezwolenia na ekshumacjęWydanie zezwolenia na ekshumację

  • Wniosek o wydanie zezwolenia wypełnia osoba uprawniona do dysponowania zwłokami lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie. Pozostałe osoby uprawnione wypełniają oświadczenia - patrz formularze poniżej lub strona "Pliki do pobrania"
  • Ekshumacje przeprowadza się w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych
  • Ekshumacje przeprowadza wyspecjalizowana firma pogrzebowa na podstawie zezwolenia
  • O terminie przeprowadzenia ekshumacji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
  • Upoważniony przedstawiciel PPIS nadzoruje sposób przeprowadzania ekshumacji
 
Formularze do pobrania
 
wniosek o zezwolenie na ekshumacje.doc
wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumacje (pdf)
oświadczenie osoby uprawnionej do ekshumacji.docx
oświadczenie osoby uprawnionej do ekshumacji.pdf

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03

tel. (58) 677-79-01; (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl